Disclaimer

In dit document vindt u de Disclaimer. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de informatie of producten op valerielempereur.com.

Valérie Lempereur, hierna ‘https://www.valerielempereur.com’ wil u hartelijk welkom heten op https://www.valerielempereur.com. De website van https://www.valerielempereur.com is bedoeld voor (potentiële) klanten en andere relaties. U vindt er informatie over de schrijfster, haar boeken, onze visie en diensten. 

Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. https://www.valerielempereur.comkan de inhoud van de website en deze disclaimer aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door https://www.valerielempereur.com zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. https://www.valerielempereur.com zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. VL Publishing is niet aansprakelijk voor de schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of door https://www.valerielempereur.com verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en https://www.valerielempereur.com tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort https://www.valerielempereur.com dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar [email protected].

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van https://www.valerielempereur.com of die van licentiegevers. https://www.valerielempereur.com behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publieke toegankelijke plaatsen kunt u altijd via [email protected] aanvragen. 

Mocht het zo zijn dat https://www.valerielempereur.com per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het https://www.valerielempereur.comweten via [email protected] Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat https://www.valerielempereur.com verplicht is tot enige schadevergoeding.